Procedura de Prelungire a Sediului Social la ONRC: Etape și Asistență Specializată


Prelungirea sediului social al unei companii este o procedură administrativă ce necesită o atenție deosebită și conformitate cu reglementările în vigoare impuse de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Procesul implică mai multe etape și poate fi facilitată de serviciile specializate, cum ar fi cele oferite de biroul Facem Firme, o entitate care asistă juridic entitățile comerciale în cadrul acestui proces.

Procesul de prelungire sediu social la ONRC implică inițial determinarea necesității acestei acțiuni. O companie poate opta pentru prelungirea sediului social din diverse motive, precum expirarea termenului contractului de închiriere sau dorința de a se reloca într-un spațiu care mai bine corespunde necesităților operative. Odată ce necesitatea este stabilită, procesul poate începe.

Primul pas constă în obținerea unui nou contract de închiriere sau a unui document care atestă dreptul de folosință a noii locații pentru sediul social. Acest contract trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale și să asigure utilizarea spațiului în scopuri comerciale. Este imperativ ca durata contractului să fie cel puțin egală cu perioada pentru care se dorește înregistrarea sediului social. 

Următorul pas este pregătirea și completarea documentației necesare pentru înregistrarea modificării la ONRC. Acest pachet de documente include, de obicei:

  • Cererea de înregistrare (formular tipizat disponibil pe site-ul ONRC);
  • Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau decizia asociatului unic, în cazul firmelor cu asociat unic, privind schimbarea sediului social;
  • Contractul de închiriere sau documentul care atestă dreptul de folosință asupra noii locații;
  • Dovezi privind îndeplinirea obligațiilor fiscale curente;
  • Actul constitutiv actualizat, care trebuie să reflecte modificările aduse.

După completarea acestor documente, acestea trebuie depuse la Registrul Comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială este situat noul sediu social. Este important de menționat că unele documente trebuie să fie în original, în timp ce altele pot fi prezentate sub formă de copii legalizate.

În contextul birocratic actual, multe companii aleg să recurgă la servicii specializate, pentru a se asigura că respectă toate prevederile legale. Facem Firme poate asista în întocmirea și verificarea documentelor, precum și în depunerea lor la ONRC, asigurând astfel respectarea tuturor cerințelor legale și termenilor.

După depunerea documentelor, urmează etapa de examinare din partea ONRC. Dacă documentația este completă și corespunzătoare, ONRC va înregistra schimbarea sediului social în Registrul Comerțului și va emite o nouă certificat de înregistrare. Procesul se finalizează cu publicarea modificării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, care este obligatorie și conferă caracterul public schimbării efectuate.

Este esențial pentru companii să ia în considerare termenele legale și să înceapă acest proces într-un timp rezonabil înainte de expirarea termenului contractului de închiriere actual pentru a evita perioadele în care firma ar putea funcționa fără un sediu social înregistrat, situație ce ar putea atrage sancțiuni legale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *